Sarah Mangelschots

Klinisch Psychologe voor Kind, Jeugdige & Gezin
Psychodynamisch Kinderpsychotherapeute

 

Als Klinisch Psychologe en Psychotherapeute leg ik me erop toe richting te geven aan kinderen, jongeren en ouders. Het gedrag van mensen fascineert me op veel vlakken. De impact van onze psyche – hoe we denken, hoe we ons voelen – op ons gedrag wordt naar mijn mening nog vaak onderschat. Zeker bij kinderen en jongeren. Deze miskenning leidt vaak tot psychische problemen.
Ik help kinderen of jongeren die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling, door samen inzicht te verwerven in hun gedrag, zodat het leven voor ieder binnen het gezin opnieuw comfortabel wordt.

Een ruim opgebouwde ervaring in het hulpverleningsveld in Noord-Limburg maakt dat we met Psyche Plus beroep kunnen doen op een uitgebreid connectienetwerk. Hierdoor kunnen we gericht samenwerken en trajecten blijven opvolgen. Bovendien hebben we een goed zicht op de hiaten binnen het huidige hulpverleningslandschap in de regio. Een te hoge drempel naar professionele zorgverlening is er daar één van. Daarop willen we met Psyche Plus als kleinschalige en persoonlijke praktijk een antwoord bieden.