+Onze missie

Alle kinderen, jongeren en ouders doorlopen verschillende ontwikkelingsstadia. Tijdens deze tocht wisselen vlotte periodes af met periodes met hindernissen. Deze obstakels kunnen in sommige gevallen leiden tot echt vastlopen. Dat is waar Psyche Plus in het plaatje komt. Wij brengen de ontwikkeling van jou en/of je kind in kaart, als het startpunt voor een persoonlijk behandelingstraject.
Zo herbepalen we samen een nieuwe richting.

Tijdens elke begeleiding staat het kind of de jongere centraal. Zijn gedrag, gedachten en gevoelens vormen ons vertrekpunt.
Op basis van die input schetst Psyche Plus een beeld van de situatie. Vervolgens creëren we oplossingen op maat. We formuleren heldere doelen,
zodat we samen de vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Met een traject bij Psyche Plus willen wij een situatie helpen creëren
die opnieuw comfortabel is voor het kind, de jongere en het hele gezin.