+Informatie voor verwijzers

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel tussen de (jonge) patiënt en Psyche Plus. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid en het welbevinden van uw patiënt.

Hoe gaat Psyche Plus tewerk?

Psyche Plus richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen, van 3 tot 25 jaar, en hun ouders/gezin.

U kan naar ons doorverwijzen voor volgende problematieken:

Aanmelding en intake

Wij stellen uw informatie omtrent uw reden van doorverwijzing erg op prijs.
U kan hiervoor telefonisch met ons contact opnemen (+32 11 74 66 73) of via e-mail.

Uw patiënt meldt zich bij voorkeur aan via het aanmeldingsformulier op onze website.

Na de aanmelding maken we zo spoedig mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen we de klachten en de hulpvraag in kaart en stellen we een (voorlopige) werkdiagnose en een behandeltraject op.

Onze inschatting

Uit de intake kan blijken dat nader psychodiagnostisch onderzoek nodig is.

We kunnen bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of concentratieonderzoek voorstellen, of een belevingsonderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind of de jongere.

Op basis van de bevindingen vanuit de psychodiagnostische fase, of rechtstreeks volgend op het intakegesprek,
wordt dan een behandeltraject uitgestippeld.

Dit kan bestaan uit individuele psychotherapie, ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding.

Psyche Plus focust zich op duidelijke en doelgerichte interventies.

Communicatie en samenwerking

Wij staan erop u, in de loop van en zeker bij afronding van ieder traject, op de hoogte te brengen van onze bevindingen. We appreciëren een open en constructieve communicatie om samen te komen tot de best mogelijke zorg voor uw patiënt.