Psyche Plus hoofding logo

+Psyche Plus onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren, van 3 tot 25 jaar, met psychische moeilijkheden

thema's bij Psyche Plus

+Waarom kies je voor Psyche Plus?

Psyche Plus werkt kleinschalig en persoonlijk. We onderscheiden ons van zelfstandig werkende psychologen omdat we in een team werken.

De lijnen bij Psyche Plus zijn kort, zowel tussen onze teamleden onderling, als naar buiten toe. Bijvoorbeeld naar verwijzers of scholen. Daardoor kunnen we je snel helpen met veel verschillende vragen en problemen.

We brengen ieders ontwikkeling in kaart en we maken de som van afzonderlijke gebeurtenissen en belevingen. Vanuit onze bevindingen reiken we een persoonlijk traject en tips op maat aan. Zo herbepalen we samen een nieuwe richting.

Faalangsttraining voor jongens en meisjes vanaf het 3de t.e.m. 6de leerjaar basisonderwijs
Assertiviteitstraining voor jongens en meisjes vanaf het 1ste t.e.m. 3de jaar secundair onderwijs

4 wekelijkse sessies op woensdagnamiddag van 1½ uur
kleine groepjes van max. 5 kinderen/jongeren
aanvullende sessie ouderondersteuning
werkmateriaal & opdrachten voor thuis
laagdrempelig, interactief en met veel individuele aandacht
3 instapmomenten per schooljaar